اطلاعیه شماره سه

 

موضوع: مهلت ارائه مدارک تا پایان فروردین ماه 1401

تاریخ انتشار: شنبه  20 فروردین ماه 1401

 

متقاضیان محترم به اطلاع می رساند، ستاد اجرایی نمایشگاه در نظر دارد به منظور سرعت بخشیدن به امور اجرایی و برنامه ریزی های لازم، نسبت به جانمایی متقاضیان اقدام نماید. برای این منظور مهلت ارائه مدارک حداکثر تا پایان فروردین ماه 1401 اعلام می شود. خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام فرمایید.

 

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران