1. آغاز ثبت نام نمایشگاه صنعت ساختمان 1401
  2. نمایشگاه بین المللی الجزیره